Visie ontwikkeling

Meeuw & Roos

VISIE ONTWIKKELING

Altijd creëren met de implementatie in het achterhoofd

 

Wij ondersteunen onze klanten met het neerzetten van een visie. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van workshops en inspiratiesessies. Waarbij dit ondersteunt kan worden door het uitvoeren van een quick scan, ons customer journey concept en het daadwerkelijk opstellen van de visie en de bijbehorende implementatie plannen. Onderdeel van de implementatieplannen kunnen zijn een service concept, besturingsmodel, klantcontactmodel, social media strategie en het aanbrengen van structuur in aansturing en communicatie.

Zo hebben we samen met het hoofd van de ziekenhuisapotheek en zijn team de visie voor 2020 neergezet. Ondersteunt vanuit brainstorms en interactieve sessies en uitgewerkt in een handzaam meerjarenplan, inclusief voorstellen voor klantcontactmodel, besturingsmodel en het aanpassen van de structuur in aansturing en communicatie.

Voor een afdeling kindergeneeskunde hebben we ook een visie voor 2020 neergezet. Ondersteunt vanuit workshops, inspiratiesessies en uitgewerkt in een handzaam strategie plan, inclusief een uitgewerkt customer journey traject en een social media strategie.

Een ander (regionaal georiënteerd) project had als opdracht ‘Hoe zorgen apothekers, ziekenhuisapothekers en huisartsen ervoor dat hun patienten altijd een actueel medicatieoverzicht hebben?’ Het resultaat: 5 ziekenhuizen, apothekersverenigingen en huisartsen in de kernregio van Zorg en Zekerheid ondertekenden het convenant en gaven daarmee aan medicatieoverdracht te zullen inrichten op basis van het gezamenlijk regionale protocol. Er is tevens een startsein gegeven aan het inzetten van het LSP als elektronisch uitwisselingsmedium.

Daarnaast organiseren we dit jaar samen met partners weer een congres rondom medicatie overdracht. ‘Mevrouw de Vries continued’. Dit congres heeft als doel om de vernieuwde richtlijn op een praktische manier onder de aandacht te brengen van alle deelnemers. Alle deelnemers brengen hun kennis, voortgang en ervaring in en creëren met elkaar op een interactieve wijze een actieplan.

PROUDLY POWERED BY The8Day