Wie zijn wij

Meeuw & Roos

WIE ZIJN WIJ

Anne de Roos

Anne de Roos

Ik ben Anne de Roos. De afgelopen 15 jaar  heb ik zowel in mijn werk en als mantelzorger de toewijding en passie ervaren van zorgverleners in allerlei settingen. En heb ik gezien hoe complex het is om de zorg die verdeeld is over verschillende afdelingen en meerdere organisaties goed te organiseren.

Mijn projecten toonden aan hoe leuk en eenvoudig het eigenlijk bleek, als je samen een doel formuleert en daar invulling aan geeft. Ik onderhoud medicatieoverdracht.nl en blijf ambassadeur van veilige medicatieoverdracht, totdat het overal werkt. Ik zet me in op de ontwikkeling van visie, beleid en werkwijzen met alle gebruikers en op het daadwerkelijk implementeren ervan in de dagelijkse praktijk. Over afdelingen en organisaties heen.

200% Verbindend
100% Activerend

Helen van Meeuwen – de Jong

Ik ben Helen van Meeuwen – de Jong en ik geniet wanneer ik mensen, teams en organisatie kan laten groeien. Ik heb me voorgenomen alleen nog te doen waarvan ik geniet en goed in ben.

Mijn kracht is het verbinden van mensen aan elkaar en aan de visie en koers. Hen te stimuleren en uit te dagen hoe zij met trots hun zorghart kunnen combineren met bedrijfsvoering en procesoptimalisatie waarbij de klant centraal blijft staan. Ik geef master classes en jaarprogramma’s over dit thema en verzorg procesoptimalisatie trajecten. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar mensen voor Meeuw & Roos die graag met ons willen samenwerken om patiëntveiligheid te verhogen en vermijdbare schade te voorkomen.

100% Resultaat
200% Passie
Helen van Meeuwen
Welke ondersteuning wij ook geven, patiëntveiligheid staat bij ons altijd centraal. Wij bekijken jouw vraag altijd met vier verschillende brillen op
  • Ketensamenwerking, zodat de patiënt waar hij ook komt ervaart dat de zorg aansluit op de vorige schakel en zorgverleners elkaar versterken.
  • Klantgericht denken en werken, zodat alle zorg aansluit bij de behoeften van de patiënt
  • Patiënt participatie, omdat de patiënt zelf beslist hoe hij zijn leven wil leiden. Medicatie en een behandeling moeten daar zo goed mogelijk inpassen.
  • Ondernemerschap, omdat kansen zien en grijpen zorgt voor verbetering in bedrijfsvoering en in de zorgbehandeling.

Wij brengen jouw visie, ideeën en beleid naar de praktijk. Wij verbinden mensen aan elkaar en aan de visie. Wij stimuleren en activeren hen om de verandering ook daadwerkelijk vorm te geven. Wij zijn Meeuw & Roos

Meeuw & Roos bestaat uit meer dan Anne en Helen.

Met veel plezier werken
wij samen met de
volgende personen:

Elline Hemke

Marion van Utteren

Na jarenlange vriendschap en door de impact van het overlijden van Annelie,  Anne haar beste vriendin en Helen haar vrouw, kennen wij elkaar door en door. Het was voor ons dan ook heel duidelijk vanuit welke waarden wij willen werken. Met elkaar en met alle mensen om ons heen.

Creëer synergie: Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Door elkaars talenten en valkuilen te kennen, te benutten en te compenseren. Bereid om van en met elkaar te leren en op die wijze met elkaar te verbinden, zodat onze verwachtingen worden overtroffen.

Wees avontuurlijk, creatief en open minded: Niet bang zijn om risico’s te durven nemen en fouten te durven maken. Fouten maken mag, zolang we er van leren. We accepteren geen status quo. We gaan op zoek naar het avontuur en onderzoeken met plezier nieuwe mogelijkheden. Er is vrijheid voor creatieve oplossingen met een open mind.

Wees authentiek: We zijn ons zelf op een natuurlijke manier. We durven onze eigen ik te laten zien aan de omgeving in wie we zijn en hoe we ons voelen. En laten de ander ook zijn eigen ik zijn.

Bouw een positief team met een family spirit: We zijn meer dan alleen een team. We zorgen voor elkaar, geven om elkaar en doen het met en voor elkaar, omdat we in elkaar geloven en we elkaar vertrouwen. We werken samen en spelen samen. We zijn meer dan alleen collega’s.

Moedig groei, ontplooiing en een beetje weirdness aan: Het is belangrijk om jezelf te blijven uitdagen en niet vast te zitten in een baan waar je niet meer groeit en leert. Wij geloven dat in elk mens meer zit dan hij/zij in eerste instantie gelooft. Ons doel is omdat potentieel aan te boren en daarbij om ons zelf te kunnen lachen.

PROUDLY POWERED BY The8Day